Kończy się czas nadsyłania abstraktów

Już tylko do końca lutego można nadsyłać abstrakty na kwietniowe konferencje organizowane (lub współorganizowane) przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, którym patronujemy, czyli Światy post-apo i Światy grozy 2. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, a dotychczas nie wysłaliście jeszcze swoich zgłoszeń, czas najwyższy!

Przypominamy, że Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja naukowa „Światy post-apo” odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia w Lublinie, zaś Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja naukowa „Światy grozy 2” odbędzie się tydzień wcześniej, w dniach 7-9 kwietnia w Katowicach.

Kończy się czas nadsyłania abstraktów
Przewiń na górę