Ogólnopolska konferencja naukowa Światy post-apo

Zakład Literatury Współczesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek Badawczy Facta Ficta oraz Koła Naukowe Instytutu Filologii Polskiej UMCS zapraszają na Ogólnopolską konferencję naukową „Światy post-apo”

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania scenariuszami apokaliptycznymi i postapokaliptycznymi, a także rosnąca fascynacja obrazami stosunków społeczno-politycznych w świecie po nuklearnej zagładzie czy wyniszczającej pandemii, wskazuje na potrzebę podjęcia próby krytycznego namysłu nad zjawiskiem traktowanym dotąd jedynie jako jeden z odłamów światotwórstwa fantastycznego. Imaginarium postapokaliptyczne wielokrotnie jednakże wykracza poza narracyjną konwencję fantastyki i penetruje obszary sztuki i kultury w innych nurtach artystycznych, rozbudzając wyobraźnię nie tylko wizją świata upadłej cywilizacji i zmierzchu antropocenu, lecz także rzeczywistości codziennego trudu odbudowy i odnowy tego, co zostało bezpowrotnie utracone. Organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej Światy post-apo będą chcieli przyjrzeć się bliżej tej właśnie problematyce, zachęcając prelegentów do nadsyłania propozycji wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów pod adresem swiatypostapo@gmail.com – 29 lutego 2016 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.

Rada naukowa:
prof. dr hab. Paweł Frelik (UMCS)
dr hab. Andrzej Juszczyk (UJ)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

 

Więcej informacji: postapokaliptyczneswiaty.wordpress.com

Ogólnopolska konferencja naukowa Światy post-apo
Przewiń na górę