Konferencja Światy Grozy 2

ABSTRAKTY DO: 29 lutego 2016
KONTAKT: swiatygrozy@gmail.com
KOSZT UDZIAŁU: 350
REJESTRACJA SŁUCHACZY: bezpłatna, do 15 lutego 2016

Jak pokazała pierwsza edycja konferencji Światy grozy, której owocem stał się przygotowywany w chwili pisania tych słów do druku tom pod tym samym tytułem, współczesne światy grozy to przede wszystkim szeroki kontekst kulturowy, mieszczący w sobie odwołania do tradycji ludowej, folkloru miejskiego, kinematografii, technologii, historiozofii, psychologii czy wreszcie ewokujący skrywane głęboko lęki czy fobie – i to niezależnie od wybieranego przez twórców narracji grozy medium. Dlatego też organizatorów reedycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Światy grozy interesować bę-dą w dalszym ciągu propozycje wystąpień zgłębiających następujące – lub nimi inspirowane – obszary tematyczne:
• sposoby konstrukcji światów grozy w filmie, serialu, komiksie, grze wideo oraz literaturze grozy i horrorze;
• konwencjonalizacja i przełamywanie schematów grozy;
• antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
• groza a niesamowite (Unheimliche), inne i obce;
• antropologie grozy:
o zombie i pandemiczności zombiezmu (w tym: dyskurs tanatyczny, antropologia śmierci, ekokrytyka zombie, polityczność zombie etc.),
o wampiry wampiryzm (w tym: marzenie o nieśmiertelności, euhemeryzacja wampiryzmu, wampiry a dhampiry etc.);
o wilkołaki i likantropia;
o duchy i widma (w tym: nawiedzone miejsca, egzorcyzmy, widmowość symboliczna, spirytyzm, mediumizm, etc.);
o inne figury grozy (w tym: mumia, potwór Frankensteina, demony spoza kręgu europejskiego);
• psychologia grozy: światy grozy w perspektywie fobii społecznych i emendacji lęków ludzkich;
• groza cywilizacji, schyłek cywilizacji i lęki apokaliptyczne;
• literackie światy grozy (E. T. A. Hoffmann, M. Shelley, E. A. Poe, H. P. Love-craft, A. Blackwood, S. King, bracia Grimm, I. Levin, N. Gaiman, Joyce Carol Oates, J. R. Boyett, D. Koontz, G. Masterton, C. Barker, A. Rice i inni);
• polskie światy grozy (S. Grabiński, A. Kańtoch, J. Grzędowicz, S. Darda, K. Kyrcz Jr, Ł. Radecki, Ł. Orbitowski, R. Cichowlas, D. Kain i inni);
• audiowizualne reprezentacje grozy (film, serial, anime, komiks i gra wideo);
• monstra i monstrualność;
• postgroza: narracje postwiktoriańskie, groza w steampunku i inne;
• groza w legendach miejskich (slender, czarna wołga etc.) i folklorze (zwłaszcza słowiańskim);
• renarracje (retelling) i remediacje światów grozy;
• parodie, gra z konwencją grozy i przełamywanie schematów narracyjnych;
• serialowe uniwersa grozy/ horroru (Hemlock Grove, Penny Dreadful, Sleepy Hollow, AHS, Scream Queens i inne);
• światy grozy w grach fabularnych

Wydarzeniem towarzyszącym obradom będzie promocja monografii naukowej „Światy grozy” (red. Ksenia Olkusz), zbierającej m. in. artykuły będące rezultatem zeszłorocznych obrad w ramach cyklu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatygrozy@gmail.com mija 29 lutego 2016 roku. Na podany adres należy przesłać:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewi-duje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 marca 2015 r. Informacje o sposobie organizacji konferencji przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, głównego organizatora cyklu konferencyjnego Światy grozy, można odnaleźć na stronie factaficta.org/konferencje. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Szczegółowe warunki ubiegania się o grant opisane są na stronie: facta-ficta.org/granty

Wstęp dla słuchaczy na konferencję jest wolny po uprzednim zarejestrowaniu. Zgłoszenia akredytacji prasowej i uczestnictwa biernego prosimy przesyłać na adres swia-tygrozy@gmail.com z frazą [Akredytacja] oraz [Rejestracja] w tytule wiadomości.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym.

Więcej informacji: swiatygrozy.wordpress.com

Konferencja Światy Grozy 2
Przewiń na górę