Forumowy konkurs z Blackout

Dawno nie było u nas żadnych konkursów, a ponieważ lubimy pobudzać kreatywność naszych czytelników, postanowiliśmy zaprosić Was na nasze forum, gdzie Waszym zadaniem będzie wzięcie udziału w dyskusji na temat twórczości Miry Grant. Autorów najciekawszych wypowiedzi albo najbardziej zajmującej wymiany zdań nagrodzimy trzecim tomem trylogii „Przeglądu Końca Świata”, który ufundowało wydawnictwo Sine Qua Non. Ostateczna liczba zwycięzców będzie zależeć od rozwoju sytuacji w wątku.

Jak zwykle nie wysy­łamy nagród za gra­nicę, ale nie zabra­niamy udziału oso­bom prze­by­wa­ją­cym za gra­nicą — nagrody możemy albo jakiś czas prze­cho­wać (w gra­ni­cach roz­sądku!), albo ode­słać znajomym/rodzinie/etc. albo… zacho­wać na kolejne kon­kursy, jeśli zwy­cięzca zado­woli się samą satys­fak­cją z wygranej.

O wynikach poinformujemy na forum, w wątku poświęconym Mirze Grant. Ogłosimy je 12 października i do tego dnia macie czas na wzięcie udziału w dyskusji.

Wszelkie pytania prosimy wpisywać w komentarzach do tego posta.

Forumowy konkurs z Blackout
Przewiń na górę