Spis treści „Coś na progu”

Znany jest już spis treści pierwszego numeru czasopisma „Coś na progu”. Przypominamy, że jest to projekt wydawnictwa Dobre Historie, będący kontynuacją wstrzymanego jakiś czas temu magazynu „Lśnienie”. Oto zawartość zeszytu:

TEMAT NUMERU:

 • Nie­które z inspi­ra­cji Wzgó­rza W górach sza­leń­stwa — S. T. Joshi
 • “W tem­pie iście karkołomnym” — o listach i ese­jach Love­cra­fta – Mate­usz Kopacz
 • Bluź­nier­cza prze­strzeń, czyli ponad­cza­so­wość prozy H. P. Love­cra­fta – J. Kułakowska
 • Call of Comics — czyli Love­craft w twór­czo­ści komik­so­wej – Jan Wieczorek
 • Macki szar­pią struny – Kamil Pawłowski

PROZA/POEZJA

 • Pra­stary szlak – H. P. Lovecraft
 • Makak – Edward Lee
 • Engramy Sza­tery – Ste­fan Grabiński

STREFA KRYMINAŁU

 • Fan­do­ri­nada, czyli Sher­lock Hol­mes po moskiew­sku – Agnieszka Papaj
 • Mor­dercy przy­szli z pół­nocy – Monika Samsel-Chojnacka i Rafał Chojnacki
 • Wywiad kry­mi­nalny: medyk sądowy na miej­scu prze­stęp­stwa – roz­ma­wiał: Seba­stian Zakrzewski

VARIA

 • Bizarro fic­tion: Książki tak złe, że aż dobre? — Mar­cin Kiszela
 • Inny rodzaj wampa: Car­milla i jej sio­stry – Łukasz Buchalski
 • W kra­inie bogów ANI­ME­wa­nej grozy – Jacek “Pot­tero” Slankiewicz

STREFA GIER

 • Munch­kin Cthulhu! – Michał Żółciński
 • Kość Cthulhu – Mate­usz Pitulski

FELIETONY

 • Lęki i stra­chu – Mar­cin Wroński
 • Cele­bryci z kości i krwi – Bar­tosz Czartoryski

PASEK KOMIKSOWY – Krzysz­tof Chalik

Spis treści „Coś na progu”
Przewiń na górę