Wrześniowe informacje z Biblioteki grozy

Kilka dni temu mieliśmy premierę nowej książki z serii Biblioteki grozy wydawnictwa C&T, przerażająco-baśniowego W poszukiwaniu nieznanego Kadath H.P. Lovecrafta.

Po latach ocze­ki­wań, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz, legen­darna opo­wieść z dorobku naj­słyn­niej­szego pisa­rza grozy.

Jak pisał sam autor o ukoń­czo­nej 22 stycz­nia 1927 roku opo­wie­ści: “to awan­tur­ni­cza kro­nika nie­wia­ry­god­nych przy­gód w kra­inie snu”. A z kolei S. T. Joshi w słyn­nej książce H. P. Love­craft. Bio­gra­fia dodaje, że: “W poszu­ki­wa­niu nie­zna­nego Kadath pełne jest cudów, zachwy­ca­ją­cych ele­men­tów fan­tasy, a nawet hor­roru, które czy­nią z niego fra­pu­jące dzieło” (w tłum. Mate­usza Kopacza).

W poszu­ki­wa­niu Kadath wyru­sza do kra­iny snu Car­ter, znany już z opo­wia­dań Zezna­nia Ran­dol­pha Car­tera (1919) i Nie­na­zwane (1923). Wybiera się tam po opusz­cze­niu rodzin­nego Bostonu. A to, co spo­tka go po dro­dze i jakie wnio­ski wycią­gnie z tej wędrówki w nie­znane, daje popis nie­sa­mo­wi­tej wyobraźni Love­cra­fta i urzeka do dziś kolejne poko­le­nia czytelników.

Przypominamy, że to kolejne po Zewie Cthulhu, Przypadku Charlesa Dextera Warda i Kopcu dzieło mistrza weird-fiction w kultowej serii. A kolejne znajdują się już w bliskich planach wydawcy. Dalej ukazać ma się jeszcze W górach szaleństwa oraz zbiór opowiadań Nienazwane, którego treść podajemy za serwisem HPLovecraft.pl:

 • POZA MUREM SNU
 • ZEZNANIE RANDOLPHA CARTERA
 • Z OTCHŁANI
 • HERBERT WEST — REANIMATOR
 • KSIĘŻYCOWE MOCZARY
 • HYPNOS
 • PRZYCZAJONA GROZA
 • NIENAZWANE
 • PRZEKLĘTY DOM
 • ZIMNO
 • MODEL PICKMANA
 • SNY W DOMU WIEDŹMY
 • COŚ NA PROGU

Poza Lovecraftem plany są równie obszerne. W kolejce redakcyjnej znajduje się obecnie „Pieć flakonikow” M.R. Jamesa oraz „Niesamowite historie” Elisabeth Gaskell. W kolejce translatorskiej czekają zaś utwory Benson, a Conan-Doyle’a oraz Nesbit. Fani klasyki światowej grozy mogą się czuć przez C&T rozpieszczani.

Wrześniowe informacje z Biblioteki grozy
Przewiń na górę