Umbrella Corporation w Poznaniu

Przypominamy, że już jutro będziecie mieli okazję odwiedzić mobilne laboratorium tajemniczej i potężnej korporacji Umbrella. Będziecie mieli okazję od podszewki zobaczyć jednych od podszewki miejsce podobne do tego, w którym wyprodukowano Wirus T i wejść w wyjątkowy świat gry, filmu i komiksu.

8 czerwca — Pozna­ń, ul. 27 grud­nia (par­king przy Okrą­glaku). Do laboratorium można wejść w godzinach od 11.00 do 19.00.

Wyda­rze­nie orga­ni­zo­wane jest przez Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment i dys­try­bu­tora filmu  Uni­ted Inter­na­tio­nal Pic­tu­res. Impreza nie ma cha­rak­teru stricte komer­cyj­nego i uczest­nic­two w niej będzie cał­ko­wi­cie bezpłatne

Umbrella Corporation w Poznaniu
Przewiń na górę