Tutto bene w sprzedaży

Swoją premierę ma dzisiaj kolejny polski kryminał z wydawnictwa Prószyński i S-ka, czyli „Tutto bene” Manuli Kalickiej i Zbigniewa Zawadzkiego. Książkę można kupić za 32 zł.

Jest to również pierwszy tytuł nowej serii kryminałów obyczajowych z elementami komediowymi. Jak informuje wydawnictwo, powieści z tej serii łączyć będą rozpisaną z temperamentem intrygę, soczyste tło obyczajowe oraz lekkość pióra. Bohaterami książek tego cyklu będą współczesne, wyraziście zarysowane postacie, które w ich, wydawałoby się zwyczajnym, życiu, są zaskakiwane zdarzeniami kryminalnymi i tajemniczymi. To powieści, które zapewnią czystą przyjemność i rozrywkę na dobrym poziomie, angażując czytelnika w sensacyjne i towarzyskie perypetie bohaterów. Kolejnymi pozycjami w serii będą książki „Szkodliwy pakiet cnót” Marioli Zaczyńskiej i „Zdrada pachnie pomarańczami” Iwony Czarkowskiej. Symbolem serii jest ślad po kuli, która przestrzeliła książkę.

Gęsta kry­mi­nalna intryga, pół­świa­tek ukra­iń­skiej imi­gra­cji i smak wło­skiej kuchni.

W „Tutto bene” – mod­nej war­szaw­skiej restau­ra­cji – klient je dobrą kola­cję, płaci, zosta­wia napi­wek, a na odchod­nym strzela do kel­nerki. Kilka dni póź­niej ginie kucharz.

Poja­wia się, a w zasa­dzie znika, dziecko postrze­lo­nej kel­nerki. Wszystko się kom­pli­kuje… A prze­cież, jak mówi jeden z boha­te­rów: „powinno być tak pro­ste, jak to tylko moż­liwe, ale nie prostsze”.

Sprawę pró­buję roz­wią­zać komi­sarz Górzy­ań­ski, a Grze­gorz i Zosia, pra­cow­nicy restau­ra­cji, dziel­nie mu w tym pomagają.

Tutto bene w sprzedaży
Przewiń na górę