Tropiciel duchów

Ukazała się kolejna część „Biblioteki grozy” wydawnictwa C&T. Tym razem mamy możliwość przeczytać klasyczne opowiadania Hodgsona, znanego w Polsce głównie z „Domu na granicy światów”. Zbiór „Tropiciel duchów” wydany został w miękkiej oprawie i liczy sobie 232 strony.

„Praw­dzi­wość opo­wie­ści o duchach trak­tuję tak scep­tycz­nie, że już chyba trudno bar­dziej… Nie należę do tych, któ­rzy „z zasady” w coś wie­rzą bądź nie wie­rzą. Wszel­kie zgło­sze­nia „nawie­dzeń” trak­tuję jako nie­do­wie­dzione, póki sam ich dogłęb­nie nie zba­dam, i muszę przy­znać, że w dzie­więć­dzie­się­ciu dzie­wię­ciu przy­pad­kach na sto mamy do czy­nie­nia z czy­stą blagą albo uro­je­niami. Ale te setne! Ech, gdyby nie te setne, nie­wiele miał­bym wam do powie­dze­nia, hę?”

To naj­lep­sze motto kolej­nych opo­wie­ści Car­nac­kiego o pro­wa­dzo­nych spra­wach doty­czą­cych tego co widzialne i nie­wi­dzialne, jakimi raczy na wie­czor­nych spo­tka­niach swych wier­nych przyjaciół.

Tropiciel duchów
Przewiń na górę