Rocznik Przemyski w sprzedaży

Można już zamawiać najnowszy numer „Rocznika Przemyskiego” (zeszyt Literatura i Język), którego lwia część poświęcona została twórczości Grabińskiego. Jest to swoiste ukoronowanie Roku Stefana Grabińskiego, w ramach którego odbywały się m. in. konferencje naukowe, panele dyskusyjne i wieczorki literackie. Poniżej prezentujemy zawarte w numerze teksty, które traktują o naszym polskim Poe. Cena zeszytu wynosi 30,00 PLN, a zamawiać można go na stronie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Artykuły i rozprawy:

Tomasz Pudłocki, Pokłosie Roku Stefana Grabińskiego

Tomasz Pudłocki, Środowisko studenckie Stefana Grabińskiego

Artur Jabłoński, Krytyka teatralna o Willi nad morzem Stefana Grabińskiego

Katarzyna Trzeciak, Grabiński bajkopisarzem? Czyli kilka słów o Ciuciubabce

Michał Budak, Cień Bafometa jako summa inspiracji twórczych Stefana Grabińskiego

Andrzej Juszczyk, Domy złe. Motyw upiornego miejsca w opowiadaniach Stefana Grabińskiego

Eliza Krzyńska-Nawrocka, Przestrzenie przemienione. O kreacji świata Stefana Grabińskiego

Krzysztof Bortnik, Polskie adaptacje filmowe opowiadań Stefana Grabińskiego

Jakub Knap, Z zagadnień „grabińszczyzny”: casus Janusza Meissnera (rekonesans „wpływologiczny”)

Recenzje:

  Katarzyna Trzeciak, „W przypływie języka”. Wznowienie powieści Stefana Grabińskiego Klasztor i morze

Krzysztof Bortnik, O wznowieniach dzieł Stefana Grabińskiego: S. Grabiński, Demon ruchu i inne opowiadania, red. T. Zysk, wyd. „Zysk i S-ka”, Poznań 2011, ss. 542; S. Grabiński, J. Huskowski, Tragedia na wieży. Opowieści nadzwyczajne, oprac. S. Żuławski, wyd. „Agharta”, Kraków 2011, ss. 98.

Oskar Ostafin, Groteskowa groza. Krzysztof Bortnik, Krzysztof Maciej Choule [oprac.], Maska Śmierci. Opowiadania niesamowite (T. 1–2, Przemyśl, 2008–2010, Wydawnictwo Kabort)

Rocznik Przemyski w sprzedaży
Przewiń na górę