Premiera pierwszego tomu mangi Resident Evil

Dzisiaj, za sprawą Wydawnictwa J.P. Fantastica ma miejsce polska, równoczesna ze światową, premiera pierwszego tomu mangi z uniwersum Resident Evil – Resident Evil: Marhawa Desire” . Za stronę wizualną odpowiada Naoki Serizawa, który rysował do scenariusza twórców marki Resident Evil – Capcomu.

Chris Red­field – agent do zadań spe­cjal­nych w walce z bio­ter­ro­ry­zmem musi sta­wić czoła kolej­nemu zagro­że­niu. W pre­sti­żo­wej azja­tyc­kiej szkole Mar­hawa docho­dzi do incy­dentu – uczen­nica zostaje zara­żona śmier­cio­no­śnym wiru­sem, który prze­obraża zara­żo­nych w krwio­żer­cze zom­bie. Pro­fe­sor Doug Wri­ght, świa­to­wej klasy spe­cja­li­sta od bio­ter­ro­ry­zmu, wraz z jed­nym ze swych stu­den­tów przy­bywa na miej­sce wyda­rzeń, by odkryć straszną prawdę. Czy Chris i jego towa­rzy­sze zdążą na czas, by powstrzy­mać epidemię!?

Premiera pierwszego tomu mangi Resident Evil
Przewiń na górę