Osobliwe dzieci u pani Peregrine

Wczoraj wydawnictwo Media Rodzina – znane z serii przygód Harry’ego Pottera – wypuściło na rynek ciekawą propozycję dla młodszych wielbicieli mrocznej literatury: „Osobliwy dom pani Peregrine” autorstwa Ransoma Riggsa z ilustracjami w postaci klimatycznych, starych zdjęć. Zainteresowanych odsyłamy do trailera w języku angielskim w serwisie YouTube.

Wywo­łu­jąca dreszcz emo­cji i grozy opo­wieść o domu sie­rot na tajem­ni­czej wyspie, zamiesz­ki­wa­nym nie­gdyś przez rów­nie tajem­ni­cze dzieci. Szes­na­sto­letni Jakub, któ­rego dzia­dek był jed­nym z nich, przy­jeż­dża na wyspę, żeby za wszelką cenę odkryć prze­szłość dziw­nego, znisz­czo­nego domu i jego małych miesz­kań­ców. Nastrój potę­gują stare foto­gra­fie, któ­rych kolek­cja ilu­struje tekst.

Osobliwe dzieci u pani Peregrine
Przewiń na górę