Konkurs Rozpoznaj Pisarza

Idąc za ciosem zapraszamy na kolejny konkurs urodzinowy. Tym razem bawimy się w rozpoznawanie pisarzy na zdjęciach. Aby wziąć udział w zabawie, należy wejść do galerii konkursowej i przyjrzeć się fotografiom twórców horroru, a następnie wysłać nam maila z nazwiskami rozpoznanych osób.

Krótki regulamin:

1. Prosimy nie wpisywać domysłów bądź gotowych odpowiedzi w komentarzach pod zdjęciami, pod artykułem, ani też na naszym profilu na Facebooku – nie psujcie zabawy innym!

2. W mailu oprócz swoich danych osobowych (na początek wystarczy imię i nazwisko, po adres do wysyłki nagród upomnimy się później) należy podać odpowiedzi według schematu „numer zdjęcia + nazwisko”.

3. Tra­dy­cyj­nie: nie wysy­łamy nagród za gra­nicę, ale nie zabra­niamy udziału oso­bom prze­by­wa­ją­cym za gra­nicą — nagrody możemy albo jakiś czas prze­cho­wać (w gra­ni­cach roz­sądku!), albo ode­słać znajomym/rodzinie/etc. albo… zacho­wać na kolejne kon­kursy, jeśli zwy­cięzca zado­woli się samą satys­fak­cją z wygranej.

4. Wygra ta osoba, która rozpozna największą liczbę pisarzy. W przypadku remisu przydzielamy nagrody według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Zwycięzca otrzyma od nas 3 książki z puli nagród. Zdobywca drugiego miejsca dwie, a trzeciego – jedną.

5. Z jednego maila przyjmujemy jedno zgłoszenie. Nie wysyłajcie nam 10 maili z pojedynczymi odpowiedziami tylko jeden, gdy już jesteście pewni, że nic nie przyjdzie Wam do głowy.

6. Termin nadsyłania odpowiedzi mija w czwartek, tj. 12.09.2013, o godz. 20:00. Zgłoszenia przyjmujemy na adres agnieszkabrodzik[małpa]carpenoctem.pl.

Konkurs Rozpoznaj Pisarza
Przewiń na górę