Konkurs literacki wydawnictwa Fu Kang

Wydawnictwo Fu Kang przy współpracy Grabarza Polskiego i Niedobrych Literek ogłosiło konkurs literacki na opowiadanie w stylu bizarro. Informacja organizatorów:

Wydawnictwo Fu Kang wspólnie z redakcją Grabarza Polskiego i Niedobrych Literek ogłasza konkurs na opowiadanie bizarro (do 40 000 znaków wraz ze spacjami).

Trzy najlepsze teksty zostaną opublikowane w antologii książkowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Fu Kang w pierwszym kwartale 2013 roku.

Prace wraz z danymi adresowymi należy nadsyłać na adres:

polskiebizarro@interia.pl w terminie do 15.09.2012 roku. Ogłoszenie listy zwycięskich tekstów nastąpi nie później niż 15.10.2012 roku w kolejnym numerze Grabarza Polskiego, na stronie Wydawnictwa oraz Niedobrych Literkach.

Konkurs literacki wydawnictwa Fu Kang
Przewiń na górę