Konferencja Światy Grozy – call for papers

Do dziesiątego stycznia można nadsyłać abstrakty do organizatorów Konferencji Światy Grozy. Sama konferencja odbędzie się w dniach 12-13 luty 2015 roku, a Carpe Noctem obejmie ją swoim patronatem. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat samego wydarzenia na stronie swiatygrozy.wordpress.com, a także treści samego call for papers. Poniżej publikujemy fragment.

„Ewolucja w obrębie fantastyki grozy doprowadziła do poszukiwania nowych form wyrazu, prowokując do eksperymentowania z konwencją, do dyskusji z utartymi wzorcami, do odświeżenia skostniałych reguł kompozycyjnych. Polemika taka sygnalizuje jednocześnie inicjację kolejnego etapu w obszarze tej estetyki, gdzie stały schemat literacki uzupełniony zostaje o inspiracje rozmaitej proweniencji. Współczesny horror oraz fantastyka grozy to w zasadzie estetyka o charakterze intertekstualnym i transmedialnym, niemożliwa do zdeszyfrowania bez znajomości przedmiotu. Umniejszanie rangi tego rodzaju literatury, jak również i sztuki filmowej czy gier wideo – stanowiących przecież poczesny składnik kultury popularnej i masowej – sprowadza je do roli niewyszukanej rozrywki, pozbawiając istotnego znaczenia jako realnego czynnika kulturotwórczego. Współczesne światy grozy to bowiem przede wszystkim szeroki kontekst kulturowy, mieszczący w sobie odwołania do tradycji ludowej, folkloru miejskiego, kinematografii, technologii, historiozofii, psychologii czy wreszcie tkwiących głęboko w nas pytań o skrywane lęki czy fobie.”

Konferencja Światy Grozy – call for papers
Przewiń na górę