demony

Terror

Będąc ostatnio na jednym z festiwali muzycznych zajrzałem na stanowisko z książkami wydawnictwa Vesper i miałem przyjemność przez minutę, może dwie, porozmawiać z jednym z pracowników wydawnictwa. Licytowaliśmy się, czy najlepszą ich książką jest „Terror” czy „Zgroza w Dunwich”, nie było jednak sposobności dylematu rozstrzygnąć. Ja upierałbym się przy zbiorze Lovecrafta, ale jednocześnie odeprzeć argumenty […]

Le Fanu w Bibliotece Grozy

W serii Biblioteka Grozy wydawnictwa C&T ukazał się ostatnio zbiór opowiadań Duch pani Crowl, klasycznego twórcy ghost-story, Josepha Sheridana Le Fanu, najbardziej znanego w Polsce z powieści Carmilla, Stryj Silas czy Domu przy cmentarzu, które przed laty ukazał się w serii Fantastyki i grozy Wydawnictwa Literackiego. Nowo wydany zbiór liczy sobie nieco ponad dwieście stron […]

Kró­le­stwo cieni i inne opo­wia­da­nia z mito­lo­gii Cthulhu

Mniej znane obli­cze mistrza fan­tasy, twórcy legen­dar­nego herosa — Conana Bar­ba­rzyńcy. Robert E. Howard w czter­na­stu opo­wie­ściach składa lite­racki hołd swo­jemu wie­lo­let­niemu przy­ja­cie­lowi, H. P. Love­cra­ftowi. Syn­teza „kosmicz­nego hor­roru” mitów o „Wiel­kich Przed­wiecz­nych” z mrocz­nym i bru­tal­nym świa­tem sta­ro­żyt­nych legend!

Wichrowate linie

Linje rozproszone Pisząc o zbiorze utworów rozproszonych Stefana Grabińskiego mam poczucie, że niezależnie od tego, jak bardzo będę się starał, i tak napiszę za mało. Od kiedy, jakieś półtora roku temu, usłyszałem pierwsze wspomnienia o możliwości ich wydania, wiedziałem, że będzie to jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie premier najbliższych lat. A kolejne doniesienia wydawcy […]

Zgroza w Dun­wich i inne prze­ra­ża­jące opowieści

Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Love­craft nie pomie­ściłby w swo­jej otchłan­nej wyobraźni, był nią zapewne pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­wielu pisa­rzy rów­nie sumien­nie zapra­co­wało  sobie na obo­jęt­ność świata – choć nie­wielu też zdo­łało zaskar­bić sobie bez­in­te­re­sowną przy­jaźń  kole­gów po pió­rze, któ­rzy potem uchro­nili ich doro­bek przed zapo­mnie­niem. Przez całe nie­dłu­gie życie Love­craft upra­wiał lite­ra­turę ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją: publi­ko­wał […]

Wichrowate linie

Prezentowany Czytelnikom tom utworów rozproszonych pt. Wichrowate linie zbiera po raz pierwszy wszystkie publikowane wyłącznie na łamach przedwojennej prasy krótkie formy prozatorskie Grabińskiego, które nigdy nie zostały włączone przez pisarza do żadnego z wydań książkowych. Składają się nań bardzo różne gatunkowo teksty, powstałe na przestrzeni przeszło dwudziestu lat (1912-1936): od noweli niesamowitej, której Grabiński był […]

Ja inkwizytor. Dotyk Zła

 Mordimer a heavy metal Było to chyba jeszcze w liceum, albo też na początku studiów, gdy zacząłem czytywać, poświęcone muzyce metalowej, pismo Mystic Art. Wtedy takie dźwięki były dla mnie całym światem – z czasem okazało się, że poza nimi jest jeszcze wiele innych wartościowych dźwięków – ale pismo kupuję nieustannie i z czytania jego […]

Dom kości

Jaki jest Masterton każdy widzi Pierwszy współczesny horror przeczytałem – jeśli dobrze pamiętam – mniej więcej w pierwszej klasie gimnazjum. Do końca nie pamiętam, czy była to powieść Stephena Kinga, Clive’a Barkera, Grahama Mastertona czy innego z tak popularnych wtedy twórców. O ile literatury Barkera nie znam w tej chwili niemal w ogóle, o tyle […]

Okładka „Przypadku Charlesa Dextera Warda”

Już kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, iż wydawnictwo C&T ma zamiar wydać nowe tłumaczenie Przypadku Charlesa Dextera Warda w serii Biblioteka grozy. Dzisiaj dzięki uprzejmości serwisu H.P. Lovecraft.pl możemy podać szersze informacje na jego temat (tutaj) a także zaprezentować okładkę. Nowe wydanie legendarnej powieści mistrza gatunku znajdzie się w sprzedaży 10 sierpnia.

Przewiń na górę