Konferencja Światy Grozy

Ewolucja w obrębie fantastyki grozy doprowadziła do poszukiwania nowych form wyrazu, prowokując do eksperymentowania z konwencją, do dyskusji z utartymi wzorcami, do odświeżenia skostniałych reguł kompozycyjnych. Polemika taka sygnalizuje jednocześnie inicjację kolejnego etapu w obszarze tej estetyki, gdzie stały schemat literacki uzupełniony zostaje o inspiracje rozmaitej proweniencji. Współczesny horror oraz fantastyka grozy to w zasadzie estetyka o charakterze intertekstualnym i transmedialnym, niemożliwa do zdeszyfrowania bez znajomości przedmiotu. Umniejszanie rangi tego rodzaju literatury, jak również i sztuki filmowej czy gier wideo – stanowiących przecież poczesny składnik kultury popularnej i masowej – sprowadza je do roli niewyszukanej rozrywki, pozbawiając istotnego znaczenia jako realnego czynnika kulturotwórczego. Współczesne światy grozy to bowiem przede wszystkim szeroki kontekst kulturowy, mieszczący w sobie odwołania do tradycji ludowej, folkloru miejskiego, kinematografii, technologii, historiozofii, psychologii czy wreszcie tkwiących głęboko w nas pytań o skrywane lęki czy fobie.

Celem konferencji Światy grozy, zaplanowanej na 12 i 13 lutego 2015 r. w Krakowie, będzie więc przede wszystkim redefinicja sposobu opisywania i nazywania tytułowej kategorii w abstrakcji od konkretnego medium realizacji, za to ze szczególnym uwzględnieniem:
– sposobów konstrukcji i kreowania świata w filmie, serialu, komiksie, grze wideo oraz litera-turze grozy i horrorze;
– realizowanych przez nie gier z konwencją grozy i ich konsekwencji;
– przełamywania schematów w obrębie światów grozy;
– światów grozy jako przykładu fobii społecznych;
– światów grozy jako emendacji lęków ludzkich;
– relacji pomiędzy odbiorcą a tekstem grozy;
– muzyki jako ilustracji nastroju grozy;
– sposobów wizualizacji grozy;
– filmowych i serialowych realizacji grozy;
– światów grozy w grach komputerowych;
– światów grozy w anime, komiksie i szeroko pojętej kulturze masowej

Czwartek-piątek 12-13 lutego 2015 r.

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 16, s. 42

PROGRAM

Konferencja Światy Grozy
Przewiń na górę